Strona główna

Polskie Centrum Edukacji od 2010 roku realizuje projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zespół projektowy naszej firmy jest przygotowany do samodzielnego opracowywania i zarządzania projektami, a także do  przygotowywania i realizacji projektów we współpracy partnerskiej z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami na terenie całego kraju.

Mamy przyjemność wdrażać projekty z takimi Partnerami jak: Gmina Kozienice, Starostwo Powiatowe w Grójcu, Gmina Warka, Gmina Ożarów Mazowiecki, Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, Psycho-7 Mateusz Hauk, Fundacja Progresja.

Nasza działalność obejmuje całość procesu aplikowania i implementacji:
- wybór instytucji grantodawczej oraz właściwego konkursu,
- konstruowanie wniosków o dofinansowanie,
- realizację projektu
- rozliczanie oraz sprawozdawczość.

Dzięki konkursom dotacyjnym ogłaszanym przez różne Instytucje Zarządzające (Ministerstwa – MSZ, MRR, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych) istnieje możliwość wdrażania nie tylko inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, ale także skutecznego realizowania projektów podnoszących kwalifikacje różnych grup społecznych – od szkoleń pracowników administracyjnych, poprzez szkolenia dla bezrobotnych, programy wyrównujące poziom edukacji dzieci i młodzieży mających problemy z nauką szkolną oraz rozwijające ich talenty.

Zapraszamy Państwa do współpracy partnerskiej!