Aktualne projekty

 • Kluczowy pakiet startowy

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
  Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

  Projekt realizowany przez Polskie Centrum Edukacji w partnerstwie z Gminą Kozienice.

  więcej

 • Ze stażem w przyszłość

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo.

  więcej